2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

              “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz ÖNLİSANS normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU/DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim     kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde ilan edilen süre içerisinde yapılır.

2) Gireceği yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dâhil) 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir.

3) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

4) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın en geç ilgili döneme ait kayıt yenileme süresi içerisinde dilekçe ile başvurulması koşuluyla yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücretini öderler.

5) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerce düzenlenen karşılıklar kullanılabilir.

6) Yatay geçiş yapmak üzere müracaatta bulunan öğrencilerin sadece genel akademik not ortalamasına göre yerleştirmeleri yapılır. Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.

7) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

 

 B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1) Başvurduğu programı (bölümü) belirten dilekçe.

2) ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı.

3) Not durum belgesinin (Transkript) aslı.

 

(Not belgesi yabancı dilde olanlar, bu belgenin onaylı Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca transkriptlerinde genel başarı not ortalaması hesaplanmamış olan öğrenciler, genel başarı not ortalamasını da hesaplatıp öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna onaylatmak zorundadırlar)

 

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2014

27.01.2014

13.01.2014

27.01.2014

31.01.2014

06.02.2014

10.02.2014

11.02.2014

12.02.2014

 

 

 

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak yukarıda belirtilen tarihe kadar ilgili akademik birime yapılacaktır. Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

1. SINIF

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Makine Programı

3

----

Elektrik Programı

----

3

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

4

4

Çocuk Gelişimi

3

3

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

3

3

CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Bilgisayar Programcılığı

6

6

Çocuk Gelişimi

6

6

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

6

6

 SİLOPİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Diş Ticaret

3

----

Lojistik

5

2

Bankacılık Ve Sigortacılık

5

5

13.01.2014 |  Öğrenci İşler Daire Başkanlığı