ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE YETKİLERİ

 Üniversitemiz Öğrenci işleri Daire Başkanlığının Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karaname’nin 31.maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri ve yetkileri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

1. Öğrencileri ilgilendiren Yönetmelik ve Yönerge değişikliklerini Senatoya sunup daha sonra yayınlamak.

2. Akademik Takvimi yayınlamak.

3. ÖSYM kontenjanları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Bildirmek.

4. Öğrenci kayıtlarının yapılacağı tarih ve kayıt yerlerini ÖSYM Başkanlığına bildirmek.

5. Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini yapmak.

6. Kayıt sonrası açık kalan kontenjanları tespit ederek ÖSYM Başkanlığına bildirmek.

7. Yatay Geçiş kontenjanlarını YÖK Başkanlığına (YÖKSİS) bildirmek.

8. Dikey geçiş ve yatay geçiş ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

9. Yabancı uyruklu öğrenci alımı ile ilgili ilanı hazırlamak ve duyurmak.

10. YÖK Başkanlığının Kurumsal İstatistik Veri Tabanı Programına (YÖKSİS) öğrenci bilgilerini aktarmak.

11. Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere verilmek üzere öğrenci kimlik kartlarının basılması ve dağıtımını yapmak.

12. Öğrenci harçlarına ilişkin duyuruları yapmak.

13. Öğrenci otomasyonunda eksik ve yanlış girilen notları düzeltilmesi ders kaydı eksikliklerinin takibi ve düzeltilmesi gibi iş ve işlemleri yapmak.

14. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin diplomalarını kontrol edip kayıtlarını tutmak.

15. Mezun olan öğrencilerin mezuniyet iş ve işlemlerini yapmak.

16. Öğrenci Konseyi Başkanı Seçimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

17. Öğrenciler ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

18. Verilen diğer görevleri yapmak.

1.02.2023