2014-2015 Öğretim Yılı Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları (Önlisans/Lisans Programları)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT ŞARTLARI

(ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARI)

GENEL İLKELER

A-Başvuracak adayların:

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

           

1)Yabancı uyruklu olanların,

2)Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3)Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayan çift uyrukluların,

4)TC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

5)KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

6) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilecektir.

 

Başvurular tüm belgeler Türkçe olarak Şırnak Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na posta/kargo yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Öğrenci en fazla 4 tercih yapabilir.

 

B-Başvuru için gerekli belgeler: 

  1. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu: Farklı fakülte ve yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formuna Şırnak Üniversitesi genel ağ sayfasından ulaşılabilir).
  2. Lise diplomasının noter ya da Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı Türkçe örneği:

(Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan alınabilecek “Denklik Belgesi” de kayıt sırasında istenecektir.)

  1. Not Belgesi (transkript):Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe’ye çevrilmiş Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır.)
  2. Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı örneği,

 5-   Pasaportun Türkçe’ye çevrili Noterden/Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan onaylı fotokopisi,

 

C-Başvuru tarihleri ve başvuru adresi:

·         Başvurular 11 Temmuz – 21 Temmuz 2014 tarihleri arasında Şırnak Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / ŞIRNAK-TÜRKİYE adresine posta/kargo yoluyla ya da kişisel olarak yapılır.

·         (Tel: +90 486 216 4008/ 2065)

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru için geçerli sınavların herhangi birinden Üniversite Senatosunun kabul ettiği puanın altında puan alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Adayların başvuruları, ilgili Fakülte ve Meslek Yüksekokulları tarafından değerlendirilir.

 

 Fakülte ve Meslek Yüksekokullarımızda üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar veya lise diploma / lise bitirme sınavı sonuçlarına göre yukardan aşağıya doğru sıralanarak ülke barajı da dikkate alınarak kontenjan dâhilinde yapılacaktır.

Lise diploma notu / lise bitirme sınavlarının geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi ise iki yıldır.

Türkçe yeterlik

(1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Resmi veya Özel Türkçe öğretimi/kursu veren kurumların yapmış oldukları Türkçe Yeterlik sınavında yeterli puan almaları gerekir.

Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adaylar ile Türkiye de herhangi bir yükseköğretim kurumundan  mezun olanların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.

(2) Adaylardan;

a) A Düzeyi :Türkçesi yeterli olanlar (60 ve üzeri puana sahip adaylar) öğrenimlerine hemen başlarlar;

b) B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olanlar (50 ve 60 aralığındaki bir puana sahip adaylar) öğrenimlerine devam ederken Türkçelerini ilerletmekle yükümlüdürler. Bu adaylar mezuniyete kadar A düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirmek zorundadır.

c) C Düzeyi :Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilenler. Bu adaylar, Şırnak Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı; T.C.Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Türkçe öğretimi yapan MEB’e bağlı resmi veya MEB onaylı özel eğitim-öğretim kurumlarında uygulanan Türkçe Öğretim Kurslarına devam edeceklerdir. Kurs sonucunda (A) ve (B) düzeyinde puan alanlar kayıt olduğu programa doğrudan başlarlar, (A) ve (B) düzeyinde puan alamayan öğrenciler ise eğitim-öğretim yılı başında Şırnak Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan Türkçe Muafiyet Sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavda da en az (B) düzeyinde puan alamayanlar yeniden Türkçe eğitimi veren hazırlık kurslarına devam etmek zorundadırlar. Türkçe Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, en fazla iki yıl izinli sayılacaklardır.

Ülke Barajı

Kontenjan ayrılan birimlere kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, ilgili fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının % 20’sini geçemez. İlgili programa başvuran başka ülke uyruğunda adayın olmaması durumunda ise % 20’lik baraj göz önünde bulundurulmayacaktır.

 Sonuçların duyurulması

Sonuçlar internet ortamında duyurulur.  Ayrıca, Üniversitemize kabul edilen adaylara Şırnak Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

 

2014-2015 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ

11 Temmuz 2014

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Başlangıç Tarihi

21 Temmuz 2014

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Bitiş Tarihi

06 Ağustos 2014

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

07-22 Ağustos 2014

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları

25 Ağustos 2014

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedek Kontenjanlarının İlanı

YEDEK KAYITLARI

1.YEDEK 26-27 Ağustos 2014 tarihleri arasında,

2.YEDEK 28-29 Ağustos 2014 tarihleri arsında,

3.YEDEK 01-03 Eylül 2014 tarihleri arasında,

4. ve sonraki yedeklerin kayıt hakkı kazanmaları halinde, kayıtları 04.09.2014 tarihi saat 17:00’a kadar yedek sırasına göre alınacaktır.

16 Eylül 2014-Saat :10:00

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Muafiyet Sınavı

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Programın Adı

Name of Programme

Süre
Duration

Kontenjan
Quota

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (ŞIRNAK)

SIRNAK UNIVERSITY (SIRNAK)

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

İktisat

Economics

4

5

İşletme

Management

4

5

Şırnak Meslek Yüksekokulu

Şırnak Vocation School

   

Elektrik

Electicity

2

2

Makine

Machinery

2

2

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 öğretim yılı yabancı uyruklu öğrenciler için önlisans/lisans programlarına başvuru formu için tıklayınız.

10.07.2014 |  Öğrenci İşler Daire Başkanlığı