basliksiz

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE YETKİLERİ

       Üniversitemiz Öğrenci işleri Daire Başkanlığının Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karaname’nin 31.maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri ve yetkileri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 

1. Öğrencileri ilgilendiren Yönetmelik ve Yönerge değişikliklerini Senatoya sunup daha sonra yayınlamak.

2. Akademik Takvimi yayınlamak.

3. ÖSYM kontenjanları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Bildirmek.

4. ÖSYM Başkanlığınca istenen istatistiki formları doldurularak ÖSYM Başkanlığına bildirmek.

5. Öğrenci kayıtlarının yapılacağı tarih ve kayıt yerlerini ÖSYM Başkanlığına bildirmek.

6. Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini yapmak.

7. Kayıt yaptıran öğrencileri tespit ederek ÖSYM başkanlığına açık kontenjanları bildirmek.

8. Özel yetenek Sınavını kazanarak kayıt yaptıran öğrencileri ÖSYM başkanlığına bildirmek.

9. Yatay Geçiş kontenjanlarını YÖK Başkanlığına (YÖKSİS) bildirmek.

10. Dikey geçiş ve yatay geçiş ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

11. Yabancı uyruklu öğrenci alımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

12. YÖK Başkanlığının Kurumsal İstatistik Veri Tabanı Programına (YÖKSİS) öğrenci bilgilerini aktarmak.

13. İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.

14. Üniversitemizi kazanan öğrencilere verilmek üzere öğrenci kimlik kartlarının basılması ve dağıtımını yapmak.

15. Burs ve kredi ile ilgili yazışmaları ve güncellemeleri yapmak.

16. Öğrenci harçlarına ilişkin duyuruları yapmak.

17. Öğrenci otomasyonunda eksik ve yanlış girilen notları düzeltilmesi ders kaydı eksikliklerinin takibi ve düzeltilmesi gibi iş ve işlemleri yapmak.

18. Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerce hazırlanan diplomaları kontrol edip kayıtlarını tutmak.

19. Mezun olan öğrencilerin mezuniyet iş ve işlemlerini yapmak.

20. Öğrenci Konseyi Başkanı Seçimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

21. Öğrenciler ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

22. Verilen diğer görevleri yapmak.

11.03.2014 |  Öğrenci İşler Daire Başkanlığı