Eurostudent VI

Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa Yükseköğretim Sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent VI anketi için tıklayınız.

15.06.2017 |  Öğrenci İşler Daire Başkanlığı